Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка є засновником, редакцією, видавцем і виготовлювачем наукового фахового журналу “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”. Рік заснування: 2009.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15795-4267Р від 27.10.2009 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/4 від 26.05.2010 р.

Реєстрація ДАК МОН України: Наказ № 1021 від 07.10.2015
ISSN 2414-9799 (Online), ISSN 2312-5993 (Print)

DOI 10.24139/2312-5993

Галузь науки: педагогічні науки.
Періодичність: 10 разів на рік.
Мови видання: українська, російська, англійська.
Журнал індексується в Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH

Головний редактор: Сбруєва А. А., доктор педагогічних наук, професор.
Заступник головного редактора: Бойченко М.А., кандидат педагогічних наук, доцент.
Відповідальний секретар: Чистякова І.А., кандидат педагогічних наук, доцент.

Запрошуємо Вас взяти участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», присвяченій 95-тій річниці Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, яка відбудеться 29-30 жовтня 2019...
Читати далі

Запрошуємо до друку в нашому журналі. Зараз збираємо номер 8 за 2019 рік. Статті приймаємо до 01 ЖОВТНЯ
Читати далі

Недавні записи

Коментарі

  Категорії

  • 1
  • 161
  • 143 006
  • 29 413

  Законодавство

  Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка щорічно видає збірник наукових праць “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”, який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015). Журнал входить до Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH.

  Листування

  В цьому розділі можно відправити листа в редакцію прямо з сайту,

  або за адресами:

  Адреса редакції: 40002, Суми,

  вул. Роменська, 87. СумДПУ імені A.C. Макаренка.

   

  E-mail: pedagogikanauka@gmail.com