Увага! Офіційний сайт журналу “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології” переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту перенесено на новий.
Відвідати новий сайт www.pedscience.sspu.edu.ua

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка є засновником, редакцією, видавцем і виготовлювачем наукового фахового журналу “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”. Рік заснування: 2009.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15795-4267Р від 27.10.2009 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/4 від 26.05.2010 р.

Реєстрація ДАК МОН України: Наказ № 1021 від 07.10.2015
ISSN 2414-9799 (Online), ISSN 2312-5993 (Print)

DOI 10.24139/2312-5993

Галузь науки: педагогічні науки.
Періодичність: 10 разів на рік.
Мови видання: українська, російська, англійська.
Журнал індексується в Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH

Головний редактор: Сбруєва А. А., доктор педагогічних наук, професор.
Заступник головного редактора: Бойченко М.А., кандидат педагогічних наук, доцент.
Відповідальний секретар: Чистякова І.А., кандидат педагогічних наук, доцент.

Увага! Офіційний сайт журналу “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології” переїхав на нову адресу. Всі актуальні матеріали зі старого сайту перенесено на новий. Відвідати новий сайт...
Читати далі

Недавні записи

Коментарі

  Архіви

  Категорії

  • 1
  • 4
  • 1 625 788
  • 78 262

  Законодавство

  Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка щорічно видає збірник наукових праць “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”, який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015). Журнал входить до Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH.

  Листування

  В цьому розділі можно відправити листа в редакцію прямо з сайту,

  або за адресами:

  Адреса редакції: 40002, Суми,

  вул. Роменська, 87. СумДПУ імені A.C. Макаренка.

   

  E-mail: pedagogikanauka@gmail.com